Berbagi

Minggu, 20 April 2014

Daftar Peserta Jalur Undangan SNMPTN dan SPAN-PTAIN Tahun 2014 MA Darul Falah-Langgapayung

Daftar Pendaftaran SNMPTN 2014No. NISN Nama Siswa No. Pendaftaran No. Peserta UN Kelas Jurusan Finalisasi
1 9962966165 Chely Novia Ristanti 4140212910 310260027 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
2 9962962686 Faisal Abdau Nasution 4140216228 310260036 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
3 9962140269 Heffi Susanti Daulay 4140212512 310260089 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
4 9963225082 Hotman Siregar 4140216883 310260098 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
5 9953024737 Khoiria Bahri Hasibuan 4140103538 310260116 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
6 9962966162 Nur Ajijah Harahap 4140107029 310260169 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
7 9962966156 Rahmadani Siregar 4140105893 310260196 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
8 9954125702 Raja Huddin Harahap 4140060625 310260205 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
9 9962966186 Retno Agus Haryani 4140418601 310260223 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
10 9962966191 Rika Syahfitri 4140106298 310260232 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
11 9962962717 Ririn Asnita Devi 4140060157 310260249 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
12 9962962692 Suci Ramadani Harahap 4140060309 310260276 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
13 9962140308 Syarifah Widyanti 4140056968 310260285 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
14 9953024521 Uswatun Hasanah Hasibuan 4140350563 310260294 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
15 9952261848 Wahyudi Dasopang 4140350836 310260303 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
16 9962966171 Zul Ilmi 4140180755 310260347 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
17 9962966174 Zulkipli Lubis 4140523529 310260356 XII IPA IPA Sudah Difinalisasi
18 9962966175 Andriansyah 4140790758 310260418 XII IPS IPS Sudah Difinalisasi
19 9942747205 Isnaini Siregar 4140214729 310260489 XII IPS IPS Sudah Difinalisasi
20 9954480718 Lasmi Wana Hasibuan 4140217841 310260498 XII IPS IPS Sudah Difinalisasi
21 9952261950 Listy Ennida Dalimunthe 4140063409 310260507 XII IPS IPS Sudah Difinalisasi
22 9952486539 Muhammad Rivai 4140213409 310260543 XII IPS IPS Sudah Difinalisasi
23 9962966111 Nur Holija Siregar 4140248824 310260552 XII IPS IPS Sudah Difinalisasi
24 9962962769 Syafri Alwi Hasibuan 4140790621 310260676 XII IPS IPS Sudah Difinalisasi
Daftar Pendaftaran SPAN-PTAIN 2014

1
TUTI KURNIATI

XII IPS IPS
2
EVA HELINA

XII IPS IPS
3
INDRIANI

XII IPS IPS
4
SRI WAHYUNI HARAHAP

XII IPS IPS
5
SOIPAH AINI NASUTION

XII IPA IPA
6
RAJO AMAN 

XII IPA IPA
7
MUKHLIS HABIBI

XII IPA IPA
8
NURHASANAH HASIBUAN

XII IPA IPA
9
YAZID RIZKY DALIMUNTHE

XII IPA IPA

Kamis, 11 Juli 2013

Hikmah dan Kutamaan yang Terkandung Pada Puasa Ramadhan

1. Pada awal malam Ramadhan Allah SWT mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-ribu derajat, membangun lima puluh ribu kota di surga untuk orang yang berpuasa. (Hari pertama sudah seperti itu, dosa-dosa kita akan diampuni dan ditinggikan derajatnya, jadi jangan sampai kita melewatkan puasa ramadhan)

2. Keutamaan hari ke-2 puasa Ramadhan adalah Allah SWT mencatat setiap ibadah orang yang berpuasa seperti ibadah satu tahun dan pahalanya seperti pahala seorang nabi, mencatat puasa kita seperti puasa satu tahun.

3. Keutamaan hari ke-3 puasa Ramadhan adalah Allah SWT memberi kepada orang yang berpuasa taman permata yang indah di surga Firdaus, di atasnya dua belas ribu rumah dari cahaya, di bawahnya dua belas ribu tempat tidur dan di setiap tempat tidur ada bidadari, setiap hari seribu malaikat berkunjung dan setiap malaikat membawa hadiah untuk orang yang berpuasa.

4. Keutamaan hari ke-4 puasa Ramadhan adalah Allah memberi kepada orang yang berpuasa surga Khuld,  tujuh puluh ribu istana dan di setiap istana terdapat tujuh puluh ribu rumah, di setiap rumah terdapat lima puluh ribu tempat tidur dan di setiap tempat tidur terdapat bidadari dan setiap bidadari memiliki seribu perhiasan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya.

5. Keutamaan hari ke-5 puasa ramadhan, Allah SWT memberi kalian di surga Al-Ma’wa beribu-ribu kota, setiap kota terdapat seribu rumah, di setiap rumah terdapat seribu meja makan, di atas setiap meja makan tujuh puluh ribu tempat makanan, di setiap tempat makanan tujuh puluh macam makanan yang tidak sama satu dengan yang lain.

6. Keutamaan hari ke-6 puasa ramadhan, Allah SWT memberi kalian di surga Darus Salam seratus ribu kota, di setiap kota seratus perkampungan, di setiap perkampungan seratus ribu rumah, di setiap rumah seratus ribu tempat tidur dari emas yang panjang, setiap tempat tidur panjangnya seribu hasta, di atas tempat tidur terdapat bidadari sebagai pasangan yang berhias dengan tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan setiap bidadari membawa seratus pelayan.

7. Keutamaan hari ke-7 puasa ramadhan, Allah SWT memberi kalian di surga Na’im pahala seperti pahala seribu syuhada’ dan empat puluh ribu orang yang benar. Sumber: Kitab “Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah”, tentang keutamaan bulan Ramadhan secara detail dari hari ke hari

8. Keutamaan hari ke-8 puasa Ramadhan, Allah SWT memberi kalian pahala seperti pahala amal enam puluh ribu ahli ibadah dan orang enam puluh ribu orang yang zuhud.

9. Keutamaan hari ke-9 puasa Ramadhan, Allah SWT memberi kalian apa yang diberikan kepada seribu ulama, seribu orang yang i’tikaf, dan seribu orang yang menyambung tali persaudaraan.

10. Keutamaan hari ke-10 puasa Ramadhan, Allah SWT memenuhi tujuh puluh ribu hajat, dan memohonkan ampunan untuk kalian matahari, bulan, bintang-bintang, binatang yang melata, burung, binatang buas, setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, setiap yang kering dan yang basah, setiap binatang di laut dan dedaunan di pepohonan.

11. Keutamaan hari ke-11 puasa Ramadhan, Allah SWT mencatat untuk kalian pahala seperti pahala empat kali orang yang haji dan umrah, setiap yang haji bersama seorang Nabi, dan setiap yang umrah bersama orang yang benar dan yang syahid.

12. Keutamaan hari ke-12 puasa Ramadhan, Allah SWT menjadikan bagi kalian keimanan yang dapat merubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat-ganda, dan mencatat bagi kalian setiap kebaikan seribu kebaikan.

13. Keutamaan hari ke-13 puasa Ramadhan, Allah mencatat bagi kalian pahala seperti pahala ibadah penduduk Mekkah dan Madinah, dan Allah memberi kalian syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Mekkah dan Madinah.

14. Keutamaan hari ke-14 puasa Ramadhan, Kalian seperti berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman, dan seperti beribadah kepada Allah bersama setiap Nabi selama dua ratus tahun.

15. Keutamaan hari ke-15 puasa ramadhan, Allah SWT menunaikan untuk kalian hajat-hajat dunia dan akhirat, memberi kalian apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub; para malaikat pemikul Arasy memohonkan ampunan untuk kalian, dan pada hari kiamat Allah akan memberi kalian empat puluh cahaya, sepuluh cahaya dari sebelah kanan kalian, sepuluh dari sebelah kiri kalian, sepuluh dari depan kalian, dan sepuluh cahaya dari belakang kalian.

16. Keutamaan hari ke-16 puasa ramadhan, Allah SWT akan memberi kalian pada hari kalian dibangkitkan dari kubur enam puluh pakaian untuk kalian pakai, enam puluh onta untuk kalian kendarai, dan Allah swt mengirimkan awan untuk menaungi kalian dari sengatan panas hari itu.

17. Keutamaan hari ke-17 puasa ramadhan, Allah SWT menyatakan: “sungguh Aku telah mengampuni mereka dan bapak-bapak mereka, Aku akan lindungi mereka dari azab hari kiamat.”

18. Keutamaan hari ke-18 puasa ramadhan, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul Arasy dan Al-Karubin agar memohonkan ampunan untuk ummat Muhammad saw sampai tahun berikutnya, dan Allah SWT memberikan pada kalian pahala para syuhada’ Badar.

19. Keutamaan hari ke-19 puasa ramadhan, Semua malaikat langit dan bumi minta izin kepada Tuhannya untuk berziarah ke kuburan kalian setiap hari, dan setiap malaikat membawa hadiah dan minuman untuk kalian.

20. Keutamaan hari ke-20 puasa ramadhan, pada suatu hari Allah SWT mengutus kepada kalian tujuh puluh Malaikat untuk menjaga kalian dari setiap setan yang terkutuk; Allah mencatat untuk kalian setiap hari kalian puasa seperti berpuasa seratus tahun; menjadikan parit antara kalian dan neraka; memberi kalian pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qu’an; Allah mencatat untuk kalian setiap pena Jibril (as) sebagai ibadah satu tahun; memberikan pada kalian pahala tasbih Arasy dan Kursi; dan memberi pasangan untuk kalian setiap ayat Al-Qur’an seribu bidadari.

21. Keutamaan hari ke-21 puasa ramadhan, Allah swt meluaskan kuburan kalian seribu farsakh, menghilangkan dari kalian kegelapan dan kesepian, menjadikan kuburan kalian seperti kuburan para syuhada’, dan menjadikan wajah kalian seperti wajah Yusuf bin Ya’qub (as).

22. Keutamaan hari ke-22 puasa ramadhan, Allah SWT akan mengutus kepada kalian malaikat maut seperti pada para Nabi saw, menyelamatkan kalian dari keganasan malaikat Munkar dan Nakir, dan menghilangkan dari kalian penderitaan dunia dan akhirat.

23. Keutamaan hari ke-23 puasa ramadhan, kalian akan melintasi shirathal mustaqim bersama para Nabi, shiddiqin dan syuhada’, dan pahala kalian seperti memberi makanan kepada setiap anak yatim dari ummatku dan seperti memberi pakaian kepada setiap yang telanjang dari ummatku.

24. Keutamaan hari ke-24 puasa ramadhan, kalian tidak akan keluar dari dunia kecuali kalian melihat kedudukannya di surga;, setiap kalian diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau untuk mentaati Allah, kalian diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan nabi Ismail (as).

25. Keutamaan hari ke-25 puasa ramadhan, Allah SWT membangunkan untuk kalian di bawah Arasy seribu menara hijau, di atas setiap menara terdapat kemah dari cahaya, dan Allah Tabaraka wa ta’ala berfirman: “Wahai ummat Muhammad, Aku adalah Tuhan dan kalian adalah hamba-Ku, bernaunglah kalian di bawah Arasy-Ku di menaramenara ini, makan dan minumlah sepuas kalian, jangan takut dan jangan sedih; wahai ummat Muhammad, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mengirim kalian ke surga, kalian akan dibanggakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, Aku akan memberikan pada setiap kalian seribu mahkota dari cahaya, kendaraan onta yang Kuciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya dan pada tali kendali itu terdapat seribulingkaran yang terbuat dari emas, dan pada setiap lingkaran berdiri malaikat, dan setiap malaikat memegang tongkat dari cahaya sehingga kalian memasuki surga tanpa dihisab.

26. Keutamaan hari ke-26 puasa ramadhan, Allah swt memandang kalian dengan kasih sayang-Nya, kemudian mengampuni semua dosa kalian kecuali sogokan dan hartanya; Allah swt mensucikan rumah kalian setiap hari tujuh puluh ribu kali dari ghibah dan dusta.

27. Keutamaan hari ke-27 puasa ramadhan, kalian seperti menolong setiap mukmin dan mukminah, memberi pakaian pada tujuh puluh ribu orang yang telanjang, membantu seribu orang yang menjalin tali persaudaraan; kalian seperti membaca semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi-Nya.

28. Keutamaan hari ke-28 puasa ramadhan, Allah SWT menjadikan bagi kalian di surga Al-Khuld seratus ribu kota dari cahaya, memberi kalian di surga Al-Ma’wa seratus ribu istana dari perak; memberi kalian di surga Al-Jalal tiga ratus ribu mimbar (tempat yang tinggi) yang terbuat dari misik, di setiap mimbar seribu rumah dari za’faran

29. Keutamaan hari ke-29 puasa ramadhan, Allah SWT memberi kalian beribu-ribu kediaman dan di setiap kediaman terdapat menara putih, di setiap menara terdapat tempat tidur dari kafur putih dilengkapi dengan seribu permadani dari sutera hijau, di setiap permadani disiapkan bidadari yang dihiasi dengan tujuh puluh ribu hiasan, di kepalanya seribu hiasan dari permata

30. Keutamaan hari ke-30 puasa ramadhan, Allah SWT mencatat bagi kalian setiap hari sebelumnya pahala seribu suhada’ dan seribu orang yang benar; Allah mencatat bagi kalian seperti beribadah lima puluh tahun; Allah mencatat bagi kalian untuk setiap hari seperti puasa dua ribu hari, dan mengangkat derajat kalian

Sumber : Kitab “Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah”, tentang keutamaan bulan Ramadhan

Itulah hikmah dan keutamaan puasa ramadhan. dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan puasa ramadhan, bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang dicintai Allah dan penuh dengan masa depan yang cerah. semoga kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang taat dan ridho dengan semua keputusan-Nya.

http://majid-pendidikan.blogspot.com/2012/07/hikmah-puasa-bulan-ramadhan-tanggal-1.html

Rabu, 29 Mei 2013

Pelayanan SKHUN Sementara Kelas XII IPS-IPS yang Lulus UN Tahun 2013

Pelayanan SKHUN Sementara bagi siswa kelas XII IPA-IPS yang dinyatakan lulus pada UN 2013 akan dilaksanakan mulai:

Hari : S A B T U
Tanggal : 01 Juni 2013/22 Rajab 1434 H
Dimulai pukul : 09:00 WIB
Tempat : Kantor MA Darul Falah-Langgapayung
Untuk hari berikutnya dilayani pada hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Sehubungan dengan pelayanan SKHUN tersebut, setiap siswa/i diharuskan tanpa kecuali untuk mematuhi ketentuan :

  1. Semua peraturan sekolah masih tetap berlaku secara mutlak bagi siswa kelas 12.
  2. Terkait ketentuan pada nomor 1, siswa yang mengajukan permohonan pengurusan SKHUN diwajibkan memakai seragam sekolah lengkap yang berlaku pada hari itu, bersepatu, dan mengenakan atribut-atribut resmi MA Darul Falah-Langgapayung lainnya sebagaimana status siswa/i aktif MA Darul Falah-Langgapayung.
  3. Siswa/i yang tidak mempedomani ketentuan ini dan melanggar ketentuan ini atau peraturan yang ada sekolah, maka sekolah berhak memberikan sanksi tegas sebagaimana sanksi yang diberikan kepada siswa aktif sesuai ketentuan dan menolak memberikan layanan SKHUN kepada siswa/i.
  4. Semua alasan yang menyebabkan ditolaknya pelayanan SKHUN oleh Madrasah akibat kelalaian siswa/i tidak akan diterima.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dipedomani dengan sungguh-sungguh.


Langgapayung, 29 Mei 2013

Kepala MA Darul Falah,

ttd

AMIN MASKUR, S.Ag, MA